Jag tänker avsluta denna blogg

Det är inte mitt område, speciellt inte eftersom jag håller igen i mina ord. Jag är inte mitt riktiga jag här inne, jag spelar ett spel med mej själv. Den jag är, är en annorlunda människa, på alla plan.

Sköt er. Jag ska.

Annonser

Myten golf – motion

Hur kan man påstå att golf är motion. Slå ett slag, vänta 20 min till alla har slagit, gå 100 meter, slå slaget, vänta 20 minuter osv. Vem kan kalla det motion?

Överskott av ekologisk mjölk, sänk priset då!

Mejeriföretaget Arlas satsning på att bönder ska producera ekologisk mjölk har lett till ett stort överskott av ekomjölken. Det produceras betydligt mer ekologisk mjölk än vad svenska konsumenter dricker och överskottet av ekomjölk förpackas då i vanliga mjölkpaket, uppger företaget för SR Ekot.

Är det inte då bättre att sänka priset på ekomjölk?

Hysteri, en kvinnosjukdom

Orsak: Veklig uppfostran, för tidig debut i sällskapslivet, läsning av kärleksromaner, orenlighet, missbruk av kärleksnöjen, otillfredsställd könsdrift, undertryckt månadsrening eller dess slutgiltiga upphörande vid en viss ålder ådrog sig lidanden i livmodern som yttrade sig som konvulsioner åtföljda av andtäppa och en nära nog fullständig sanslöshet.

Farmakopén (officiell samling av föreskrifter och metoder som rör utformning, tillverkning och kvalitet av läkemedel) föreslog Tinctura Aromatica. Bereds av kardemummafrön, vit kanel, galangarot och utspädd sprit.

http://www.aromatique.de/en/Aromatique/History__218/

Feminister,

istället för att bråka om småsaker som stavningar och annat kan ni väl fundera över hur era systrar i arabländerna får det när Muslimska Brödraskapet inför sharialagar efter den ”Arabiska Våren”.

Islam är enligt Muslimska brödraskapet det perfekta samhällssystemet. Alla andra system har skapats av människan men islam vilar på uppenbarelsen från gud och är därför perfekt. Islam bör därför vara utgångspunkten för den muslimska individen, familjen, samhället och lagstiftningen.

Muslimska brödraskapet är mot sekulär lagstiftning och anser att lagarna i ett samhälle ska härledas ur sharia. Islam i sig måste utgå ifrån koranen och den heliga seden, sunna. Uppenbarelsen och det sätt Muhammed och de första muslimerna levde ska bestämma vad som är det riktiga islam och detta islam gäller överallt och alltid.

Till deras plussida kan man räkna: Muslimska brödraskapet har alltid bedrivit ett omfattande socialt arbete i de länder den varit verksam. Rörelsen har startat skolor, drivit sjukhus och annan verksamhet. Att hjälpa andra är en viktig del av islam och zakat ses som en skyldighet för en god muslim.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sharia

Vi lever i en demokratur

I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedian domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Wilhem Moberg

http://sv.metapedia.org/w/Demokratur

http://inteutanminasoner.wordpress.com/2012/01/17/darfor-behover-sverige-ett-tryckfrihetssallskap/

Kyrkans män vs Samernas religion

Kyrkans män, de har alltid varit män intill de senaste 50 åren, har alltid våldfört sig på oliktänkare och åsiktskillnader. På 1600-talet började man jakten på de samiska traditionerna, man brände, slog sönder och ödelade den nordskandinaviska urbefolkningens tro.

Samerna på den tiden levde som jägare, fiskare och renskötare. Dom levde nära naturen. För dem var landskapet, naturen och djuren något man hade starka band till. Naturen var inte bara något som man hade nytta av för sitt uppehälle utan den var också en del av religionen. Platser i naturen var knutna till upplevelser av liv och död.

Prästerna kom från en helt annan kultur, talade ett annat språk och arbetade för att utplåna den samiska religionen. De skildrade något som i deras ögon var främmande och hedniskt och därför använde de uttryck som ”avgudadyrkan”, ”hedendom” och ”vidskepelse”.

Därtill, de flesta samiska gudar var kvinnor. Säkert såg man med fasa på just detta.

Läs vidare på: http://www.intro.sapmi.net/religion/religion.pdf

Btw: En av mina nära vänner är nåjd. Samisk ”helig människa” som kan skapa kontakt med andevärlden.

 

När Sverige kristnades

När Sverige och framför allt varför kristnades Sverige?

I kyrkan erbjöds människorna skydd mot den omgivande världen. För mörkrets makter, demonerna och de onda andarna fanns ju fortfarande kvar, även om man lämnat en gammal tro för en ny. I kyrkan påmindes man om Guds närvaro, denne märkvärdige övervakare som kunde ordna allt till det bästa bara man levde som han lärt och bad sina böner.

Kanske var det denna trygghet och, framförallt, denna ordning – ty allt i den kristna läran tycktes välordnat och tydligt utstakat – som lockade människorna till kristendomen?

Hela artikeln av Anna Larsdotter som är journalist med inriktning på historia. http://www.popularhistoria.se/artiklar/nar-sverige-blev-kristet/

Man får naturligtvis göra vad man vill med sina pengar

Men nästa gång du tänker skänka en slant till mission i utlandet, tänk då på att kanske också ge något till utsatta i egna landet. Det ena utesluter ju inte det andra, ge varannan gång.

Jag ser ibland självgodheten lysa ur ögonen på dem som gärna talar vitt och brett om gåvan de skänkt till fattiga utomlands. Om jag själv får gissa så tror jag att man, någonstans i sitt inre, hellre hjälper de som knappast kan knacka på dörren en vacker dag. Mao, man slipper se dem och samtidigt tycker man sig ha ett gott hjärta.

Dessutom; landets (Sveriges) fattiga slösar bara bort pengarna på alkohol och tobaksvaror. (enl uppgift)

Del 2 fattigdom, papperslösa

I landet tros mellan 10 000 och 35 000 personer befinna sig utan laglig rätt.En stor del har sökt asyl men fått avslag och orsakerna till att en person vistas i Sverige utan tillstånd varierar.

Personer som vistas i Sverige utan tillstånd lever ofta i en utsatt situation, utan tillgång till sjukvård, utbildning och andra samhällsfunktioner.Då de även är utestängda från den normala arbetsmarknaden tvingas många försörja sig genom svartjobb där de ofta utnyttjas med låga löner och i övrigt dåliga arbetsvillkor. En papperslös som klagar på arbetsförhållandena riskerar att bli utvisad till sitt hemland.

Nätverket Ingen människa är illegal (IMäI) är ett nätverk av aktivister som arbetar för alla människors rätt att själva välja var de vill leva, i första hand att vem som helst ska få bosätta sig i Sverige. Detta görs dels genom opinionsbildande arbete, dels genom konkret stöd till asylsökande som nekats uppehållstillstånd och andra som befinner sig utan tillstånd i Sverige. Exempel på det senare arbetet är hjälp med bostad, att få förskoleplats, tillgång till medicinsk vård och stöd i asylprocessen.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Illegal_invandring

Fattigdom kan karaktäriseras på många sätt

Ofta handlar det inte bara om mat på bordet och tak över huvudet. För många barnfamiljer kan det betyda att barnen inte kan närvara på utflykten, man har helt enkelt inte råd med de extra utgifterna, speciellt inte vid skidresor, klassresor, badresor. Istället anmäler man dem sjuka, allergiska osv.

För andra människor betyder det att man inte har råd med att gå till tandläkaren, man går istället år efter år med trasiga tänder vilket i sin tur medför att man undviker kontakt med andra människor. Kontakter som är så nödvändiga för ett normalt liv.

Nya glasögon kommer inte ifråga, även om man är lite skumögd, kanske glasen är repiga efter flera års användande både i arbete och fritid.

Många vill inte heller förnedra sig på socialkontoret med flera månaders utredningar där de vänder på varje sten, där man besöker hemmet så att den sökande inte lever i sus och dus dvs rent av ljuger för att få bidrag till nya glasögon.

Allt som kan omsättas till kontanter ska säljas, en bil som bara används för transport till och från affären? Sälj den, annars får du inget bidrag.

Visst är det synd om de fattiga i Indien, Afrika och andra platser. Men börja med att sopa framför din egen dörr. Jag blir rent förbannad eftersom jag vet att människor skänker stora summor pengar till kyrkor i utlandet.

Mer om fattigdom, läs kommentarerna, läs gärna alla inlägg: http://blogg.aftonbladet.se/fattigbloggen

A A Gill vs Stockholm

Två traditionella restauranger som jag gärna skulle vilja, och hoppas, återvända till är Pelikan och Prinsen. Pelikan, med det stora eleganta och funktionella rummet med tilltalande väggmålningar, enkel meny och Sveriges bästa servitris. Blondinen valde fläsklägg, liksom de flesta andra i matsalen. Jag åt köttbullar som nu blivit den måttstock som jag kommer att väga alla andra köttbullar mot.

Och Prinsen, ett varmt och bohemiskt ställe med en trivsam och anrik atmosfär. Jag gillade särskilt att ett bord stod upphöjt som fönsterskyltning. Ett par attraktiva kvinnor hade placerats där för att lura in hungriga män. Jag åt en bra sillbricka och en wallenbergare, en stor förbättring av vilken hamburgare som helst, med lingon, som resten av världen naturligtvis aldrig får äta.

http://www.dn.se/pa-stan/gulddraken/a-a-gill-synar-stockholm-fran-vardslosa-troll-till-vagad-minimalism

Jag klipper in detta för att Pelikan är en av mina favoritkrogar, men ät inte bara där, ta en öl – konversera med folk, flirta med damer/herrar inför kvällens skumma timmar, känn på ett genuint söderhak långt från flåshurtiga inneställen.

E-Types svar: http://www.dn.se/sthlm/e-type-efter-krogkritik-rom-byggdes-inte-pa-en-dag